Ortaklık Yapısı

Genel Bilgi

Şirketimizin 30.000.000 TL olan sermayesi 454,545 TL tutarındaki A Grubu nama yazılı ve 29.999.545,455 TL tutarındaki B Grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır.

 

A Grubu payların yönetim kurulu seçiminde imtiyaz mevcut olup B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arsından seçilir.

 

Ortaklık yapısının detayı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Ortak Adı Ülkesi Pay Oranı ( % ) Pay Adedi Pay Nominal Değeri
   İndeks Bilg. A.Ş. (*) T.C. % 59.24 17.772.688 17.772.688 TL
   Tayfun Ateş (**) T.C. % 6.50 1.950.000 1.950.000 TL
   Halka Açık - % 34.26 10.227.270 10.227.270 TL
   Diğer T.C. % 0.0001 42 42 TL
   TOPLAM   %100.0 30.000.000 30.000.000 TL

 

 (*) Halka kapalı kısım %51,74, Halka açık kısım %7,5 olmak üzere toplam %59,24. Şirketin nihai kontrolü İndeks A.Ş vasıtası ile Nevres Erol Bilecik ve ailesi üyelerinindir.
 (**) Tayfun Ateş'in sahip olduğu payların %5'i halka kapalı, %1,5'i ise halka açıktır.